PDA

View Full Version : Schorsing Muay Thai Delft / Dragon GymWPTBL
22-07-2009, 02:21
Geachte heer Lieuw-On, beste Robert,

Op 21 juni 2009 vond in Den Haag een Thaiboksevenement plaats onder toezicht van de WPTBL.
Tijdens dit evenement hebben ongeregeldheden zich voorgedaan (o.a. een vechtpartij) waarbij u als sportschool MuayThai Delft, in welke vorm dan ook, betrokken zou zijn geweest.
Het spreekt voor zich dat het bestuur van de WPTBL het niet tolereert dat er dergelijke gebeurtenissen plaatsvinden op Thaiboksevenementen. Dit doet onze sport geen goed, integendeel!

Zoals u wellicht bekend is, heeft de WPTBL een onafhankelijke Strafcommissie. De taak van deze commissie is onder andere om, indien nodig, straffen uit te spreken over sportscholen/leden die zich niet houden aan de reglementen van de WPTBL en/of zich misdragen en/of anderszins onze sport/de WPTBL in discrediet brengen.

Voornoemde ongewenste ongeregeldheden waren voor ons aanleiding om de Strafcommissie WPTBL in te schakelen en hen te vragen een onderzoek in te stellen en eventueel een straf uit te spreken. Dit heeft de commissie dan ook gedaan.

De commissie heeft bepaald dat u betrokken bent geweest bij de ongeregeldheden omdat de ongeregeldheden zijn begonnen door de aanhang van een vechter van uw sportschool (gooien met lege flessen en stoelen) die niet bijtijds door u tot kalmte is gemaand.
De commissie stelt zich op het standpunt dat een trainer/coach/verzorger/sportschoolhouder een voorbeeldfunctie heeft, hetgeen in dit geval inhoudt dat van u werd verwacht dat u er alles aan zou doen om de gemoederen van het publiek te helpen bedaren. Dit is niet bijtijds gedaan.
De commissie verwijt u dit en heeft besloten u en (alle leden van) de sportschool MuayThai Delft voor de duur van 6 maanden, ingaande op 7 juli 2009, te schorsen van deelname aan wedstrijden bij de WPTBL.
Het spreekt voor zich dat wij de overige bonden zullen verzoeken deze schorsing over te nemen.

Namens het hoofdbestuur van de WPTBL is het mijn taak om bij deze bovenvermelde straf aan u kenbaar te maken.

Wij betreuren het ten zeerste een dergelijke straf te moeten uitspreken en hopen van harte dat dit in de toekomst niet meer hoeft te gebeuren.

Overigens bent u niet de enige die een dergelijke straf krijgt opgelegd.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geinformeerd.


Met vriendelijke groet,

Ruud de Ronde
voorzitter WPTBL=================================================Geachte heer Özdemir, beste Karim,


Op 21 juni 2009 vond in Den Haag een Thaiboksevenement plaats onder toezicht van de WPTBL.
Tijdens dit evenement hebben ongeregeldheden zich voorgedaan (o.a. een vechtpartij) waarbij u als sportschool Dragon Gym, in welke vorm dan ook, betrokken zou zijn geweest.
Het spreekt voor zich dat het bestuur van de WPTBL het niet tolereert dat er dergelijke gebeurtenissen plaatsvinden op Thaiboksevenementen. Dit doet onze sport geen goed, integendeel!

Zoals u wellicht bekend is, heeft de WPTBL een onafhankelijke Strafcommissie. De taak van deze commissie is onder andere om, indien nodig, straffen uit te spreken over sportscholen/leden die zich niet houden aan de reglementen van de WPTBL en/of zich misdragen en/of anderszins onze sport/de WPTBL in discrediet brengen.

Voornoemde ongewenste ongeregeldheden waren voor ons aanleiding om de Strafcommissie WPTBL in te schakelen en hen te vragen een onderzoek in te stellen en eventueel een straf uit te spreken. Dit heeft de commissie dan ook gedaan.

De commissie heeft bepaald dat u betrokken bent geweest bij de ongeregeldheden omdat de mensen "in de hoek" van uw vechters als trainer/coach/verzorger/sportschoolhouder het publiek hebben opgehitst, als gevolg waarvan een vechtpartij is uitgebroken, danwel is vergergerd.
De commissie stelt zich op het standpunt dat een trainer/coach/verzorger/sportschoolhouder een voorbeeldfunctie heeft, hetgeen in dit geval inhoudt dat van u werd verwacht dat u er alles aan zou doen om de gemoederen van het publiek te helpen bedaren in plaats van het publiek op te hitsen. De commissie verwijt u dit ten zeerste en heeft besloten u en (alle leden van) de sportschool Dragon-Gym voor de duur van 6 maanden, ingaande op 7 juli 2009, te schorsen van deelname aan wedstrijden bij de WPTBL.
Het spreekt voor zich dat wij de overige bonden zullen verzoeken deze schorsing over te nemen.

Namens het hoofdbestuur vaqn de WPTBL is het mijn taak om bij deze bovenvermelde straf aan u kenbaar te maken.

Wij betreuren het ten zeerste een dergelijke straf te moeten uitspreken en hopen van harte dat dit in de toekomst niet meer hoeft te gebeuren.

Overigens bent u niet de enige die een dergelijke straf krijgt opgelegd.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geinformeerd.


Met vriendelijke groet,

Ruud de Ronde
voorzitter WPTBL

Richelieu
22-07-2009, 07:32
Duidelijk verhaal Ruud! Als alle andere bonden de schorsingen van hun collega's zouden overnemen straf je pas echt een sportschool. Nu kunnen beide scholen toch nog voldoende partijen draaien!

Durfal
22-07-2009, 08:12
Duidelijk verhaal Ruud! Als alle andere bonden de schorsingen van hun collega's zouden overnemen straf je pas echt een sportschool. Nu kunnen beide scholen toch nog voldoende partijen draaien!

x2 dit soort uitwassen moet uitgeroeid worden in onze mooie sport!!!!

kooivechter
22-07-2009, 18:06
Waarom kan dit niet prof geregeld worden ipv het via een forum te spelen?

zal denk ik ook wel gebeuren. is wel goed dat het op het internet wordt geplaatst. denk dat er voor zulk soort zaken een apart forum of site moet komen, waarin eventuele schorsingen en dergelijke zaken opstaan. Op die manier is het voor promotors, sportscholen, trainers, vechters, recreanten en publiek duidelijk.

NielsN
22-07-2009, 18:40
zal denk ik ook wel gebeuren. is wel goed dat het op het internet wordt geplaatst. denk dat er voor zulk soort zaken een apart forum of site moet komen, waarin eventuele schorsingen en dergelijke zaken opstaan. Op die manier is het voor promotors, sportscholen, trainers, vechters, recreanten en publiek duidelijk.

Juist. Het is juist erg belangrijk dit soort zaken publiek te maken. Niet om een internetrelletje te starten (en ook niet om een sportschool nog eens goed voor schut te zetten, ofzo), maar vanwege de transparantie...

Coldcrust
23-07-2009, 17:16
Waarom kan dit niet prof geregeld worden ipv het via een forum te spelen?


Dit IS professioneel geregeld,alle betrokkenen alsmede de bonden zijn hiervan in kennis gesteld en daarna is er een persbericht op Internet geplaatst. Ik zie niet in hoe de prodecure anders had moeten verlopen.

Ik was bij het incident en vind de straf aan de zware kant en kan me er ook maar moeilijk in vinden,maar tegelijkertijd is het te prijzen dat de WPTBL konsekwent is in zijn beleid en zonder aanziens des persoons straffen oplegt...hoe vervelend het ook is voor de betrokkenen.

Mauler
23-07-2009, 20:42
Misschien is het ook wel schending van privacy/briefgeheim.


Dus als ik een persoonlijke brief naar iemand stuur en tegelijkertijd een kopie naar iemand anders, dan is het schending van briefgeheim? :D


Ik ga in het vervolg wel uitkijken elke keer als ik een CC'tje stuur...

Pride_187
23-07-2009, 23:59
als deze KUTBOND eens fatsoenlijke scheidsrechters en juryleden weet te regelen neem ik ze serieus. Eerder niet, het zijn prusters en mede door de onkunde van de scheidsrechter zijn de gemoederen daar ernstig geescaleerd!
Laat ze eerst de hand maar eens in eigen boezem steken..

MMA-knaller
24-07-2009, 07:13
als deze KUTBOND eens fatsoenlijke scheidsrechters en juryleden weet te regelen neem ik ze serieus. Eerder niet, het zijn prusters en mede door de onkunde van de scheidsrechter zijn de gemoederen daar ernstig geescaleerd!
Laat ze eerst de hand maar eens in eigen boezem steken..


Je hebt helemaal gelijk... Als er vechtpartijen uitbreken tussen aanhangers van sportscholen kunnen we de schuld goed afschuiven op de scheidsrechters.

Sorry hoor maar ik geloof dat jij een beetje in een omgekeerde wereld leeft.
Ik vind dit een goede actie van deze bond. Dat gedonder met agressieve aanhang moet eens een keer afgelopen zijn.

phranq
24-07-2009, 07:29
WPTBL/Ruud kan ook gemakkelijk een link van de website plaatsen waar de schorsingen opstaan.
persoonlijke brieven op een forum posten is gewoon "not done" en niet professioneel.

Sluit ik me volledig bij aan. Vind het ook niet nodig dat dit zo op een forum openbaar word gemaakt.

NielsN
24-07-2009, 08:37
Je hebt helemaal gelijk... Als er vechtpartijen uitbreken tussen aanhangers van sportscholen kunnen we de schuld goed afschuiven op de scheidsrechters.

Sorry hoor maar ik geloof dat jij een beetje in een omgekeerde wereld leeft.
Ik vind dit een goede actie van deze bond. Dat gedonder met agressieve aanhang moet eens een keer afgelopen zijn.

x2

Kameleon
24-07-2009, 10:49
Zolang er niet één overkoepelende bond is moet iedere bond het voor zichzelf uitmaken.