PDA

View Full Version : Wedstrijdverslagen It's Showtime lommel Belgiemarcelt
25-10-2009, 11:05
Met dank aan Fighclub.be !

Voorprogramma:
1 Mieke Paepe (muay thai genk) vs. Jackeline Gauman (Siam-Ni) C-klasse
Ronde 1: Rustig begin, Jackeline probeert met stoten die soms goed doorkomen, Mieke probeert haar met lowkicks op afstand te houden. Linker lowkick van Mieke, Jackeline countert met een rake rechterhoek. Mieke vecht nu vooruit en probeert haar knieen te plaatsen. Jackeline countert goed met stoten die goed doorkomen.

Ronde2: Mieke vecht vooruit en probeert met trappen naar het lichaam, Jackeline countert met rake stoten die goed doorkomen. Linkersidekick van Mieke, Jackeline countert met een rake rechterhoek. Jackeline probeert met stoten, Mieke countert goed met geplaatste lowkicks. Clinch, hierin is Mieke degene die de knieen uitdeelt. Slagenwisseling aan het einde van de ronde, hierin raakt jackeline het meest.
Ronde 3: Mieke opent met een rechterlowkick, jackeline countert met een rechte hoek. Mieke vecht vooruit en scoort goed met haar lowkicks. Rechterhoek van Mieke, Jackeline countert met stoten ,Mieke blokt goed af. Jackeline probeert telkens haar stoten te plaatsen maar, Mieke countert goed met lowkicks en sidekicks.
Winnaar: Mieke Paepe op punten.
2 Claudio Baressi(chakushin) vs. Erdi Karatas (Muay thai Genk) STR ; 3 x 3
Ronde 1: Erdi opent met een beenveeg. Claudio met een rake rechterknie naar het hoofd, 8 tellen voor Erdi. Erdi heeft een scheur boven het oog en mag niet verder.
Winnaar: Claudio Baressi door medisch interventie.
3 Ramazan Tanverdi (Siam-Ni) vs. Daan Bauwens (Defcross Leuven) MMA ; 2 x 3
Ronde 1: De partij gaat al snel naar de grond. Ramazan is degen die bovenaan is, Ramazan probeert een armklem. De scheidsrechter komt ertussen, einde partij.
Winnaar: Ramazan Tanverdi door middel van Submissie.

Deel 1:
1 Stief van Gestel (Top Action) vs. Mohammed Abdi (Siam-Ni) C-klasse STR ; 3 x 3
Ronde 1: Stief opent aftastend met lowkicks, Mohamed vecht vooruit en countert met rake stoten naar het hoofd. Slagenwisseling, hierin krijgt Stief 8 tellen. Mohamed wil het afmaken en geeft een draaitrap naar het lichaam gevolgd door een linkersidekick. Rechterknie van Mohamed gevolgd door een rake linkerhoek.
Ronde 2: Mohamed opent met stoten naar het hoofd gevolgd door een rake linkersidekick. Stief vecht achteruit en probeert zijn tegenstander op afstand te houden met lowkicks. Linkerleverstoot gevolgd door een rechterhoek van Mohamed, Stief countert met een rake linker-rechterstootcombo.
Ronde 3: Stief opent met een linkersidekick, Mohamed countert met rake stoten naar het hoofd. Stief vecht achteruit en probeert af en toe zijn lowkicks te plaatsen. Stief met een rechterlowkick, Mohamed ontwijkt en countert met een rake rechterdirecte.
Winnaar: Mohamed Abdi op punten.
2 Sonny Dagraed (Rocky Gym) vs. Khalid Ouali (The Bushidoís) STR ;3 x 3
Ronde 1: Beide openen met lowkick, linkerhogetrap van Sonny, khalid krijgt ineens 8 tellen. Khalid met stoten naar het hoofd, Sonny dekt goed af en countert met lowkicks. Khalid vecht nu vooruit en probeert met stoten gevolgd door een gesprongen knie. Rake linker-rechterdirecte Van Sonny gevolgd door een knie naar het lichaam.
Ronde 2: Khalid opent met een draaitrap, Sonny dekt goed af. Sonny vecht vooruit met linker-rechterdirectes gevolgd door rechterlowkicks. Rechterlowkick van Sonny, Khalid ontwijkt en countert met een rake linkerhoek. Sonny met een knie naar het lichaam gevolgd door een rechterdirecte. Rake gesprongen knie van Sonny, Khalid is hard en blijft rechterop.
Ronde 3: Khalid opent met een rechterhoek, Sonny countert met een frontkick. Khalid vecht achteruit en probeert af en toe met stoten naar het hoofd. Khalid met rake stoten naar het hoofd gevolg door een rechterlowkick. Sonny is moe en moet enkele stoten naar het hoofd incasseren.
Winnaar: Sonny Dagraed op punten.

3 Marianka Bestebreur (bullyís gym) vs. Eva Berben (Siam-Ni) STR ; 3 x 3
Ronde 1: Marianka opent met 3 sidekicks, Eva countert met een linkerhoek. Marianka maakt goed gebruik van haar lowkicks. Eva probeert haar stoten te plaatsen, Marianka blokt goed af. Marianka vecht achteruit en probeert met trappen haar tegenstander op afstand te houden. Marianka met een rechterdirecte, Eva ontwijkt en countert met een rake linkerhoek.
Ronde 2: Eva opent met stoten naar het hoofd, waarbij enkele goed doorkomen. Marianka wordt in haar achteruit gezet en moet enkele stoten incasseren. Marianka met een frontkick, Eva countert met stoten naar het hoofd gevolgd door een linkersidekick. Linkerknie naar het lichaam door Marianka gevolgd door rake stoten naar het hoofd.
Ronde 3: Marianka opent met een rechterdirecte, Eva countert met een linkerhoek gevolgd door een rechterhoek. Eva met een linkerhoek gevolg door een rechterlowkick. Marianka is moe en wordt in haar achteruit gezet. Eva met een linkerhoek gevolg door een rake rechterknie naar het lichaam.
Winnaar: Eva Berben op punten

4 Mohammed Benayich (The Real Team) vs. Erol Turgut (Team Turgut) STR ; 3 x 3
Ronde 1: Rustig begin,Mohammed opent met een lowkick. Erol krijgt een trap in het kruis en moet 8 hersteltellen nemen. Erol met en rechterhoek, Mohammed wankelt even. Erol met een linkerdirecte, Mohammed countert met een linker-rechterdirectecombo, Mohammed met een rake rechterhogetrap, Erol is hard en blijft rechtop.
Ronde 2: Slagenwisseling, hierin slaagt Erol het meest doeltreffendst. Mohamed met een linkerdirecte gevolgd door een harde rechtersidekick. Mohamed is moe en moet veel lowkicks incasseren. Mohamed met een stoot naar het lichaam, Erol countert met een rake rechterhoek.
Ronde 3: Mohamed met een rake rechterhoek. Erol met een trap naar het kruis, Mohamed moet 8 hersteltellen nemen. Mohamed met een rechterlowkick, Erol countert met 2 harde rechterlowkicks. Erol met een knie naar het lichaam, Mohamed schuift uit. Mohamed is moe en moet stoten naar het gezicht incasseren.
Winnaar: Erol Turgut op punten

5 Romeo Almazidis (Su-Dai) vs. Yassin Boudrouz (Team Pavone) STR ; 3 x 3
Ronde 1: Romeo opent met een linkerhoek. Linkerdirecte van Romeo, Yassin countert met een harde rechterlowkick. Romeo met een rechtersidekick, Yassin countert met een harde rechterlowkick. Yassin met een rake rechterhoek, Romeo wordt achteruit gezet maar komt nog goed terug met een rake rechterhoek.
Ronde 2: Beide openen met rechterlowkicks. Romeo met een linker-rechterdirecte gevolgd door een draaitrap naar het lichaam. Yassin met een rake linkerdirecte, Romeo countert met een draaitrap, maar Yassin kijkt en ontwijkt goed. Romeo met een rechterhoek gevolgd door een draaitrap naar het lichaam, hierbij raakt Romeo hem met de elleboog en krijgt hiervoor een openbare waarschuwing.
Ronde 3: Linker-rechterdirecte van Yassin, Romeo countert met een harde rechterlowkick. Romeo met een rake linker-rechterhoekcombinatie. Yassin wordt in zijn achteruit gezet met komt goed terug met een linker-rechterhoek.
Winnaar: Yassin Boudrouz op punten.
6Ilias Benhamza (Muay Thai Genk) vs. Illman Askharov (Team Turgut) STR ; 3 x 3 B-klasse
Ronde 1: llman opent met een rechterlowkick. Ilman met een linkerleverstoot gevolgd door een rechterhoek op de dekking, Ilias countert met een rechtersidekick. Ilias probeert met een draaitrap, maar llman ontwijkt goed. Ilias met een rechtersidekick, Ilman countert met een beenveeg.
Ronde 2: Ilias probeert met trappen naar het lichaam, Ilman ontwijkt en countert met lowkicks. Ilman met enkele raken stoten gevolgd door een rechterknie naar het lichaam, Ilias is hard en blijft rechtop en countert met een rechterknie naar het lichaam. Ilman met een rechterhoek gevolgd door een rechterleverstoot, llias countert met een linkerknie naar het lichaam. Ilman met een rechterdirecte gevolgd door een harde rechterleverstoot, llias clincht en countert met een linkerknie naar het lichaam.
Ronde 3: Ilias probeert met trappen naar het lichaam, Ilman kijkt goed en countert met een geplaatste rechterlowkick. Ilman met een rechterdirecte, Ilias clincht en countert met een rake knie naar het lichaam. Beide vechters zijn echt moe.
Winnaar: Ilman op punten.
7 Marat Grigorian (The Bulldogs) vs Mohammed Medhar (Plaza Fight Team) STR ; 3 x 3
Ronde 1: Rustig begin, beide openen aftastend met sidekicks. Marat vecht vooruit met een rake rechterdirecte. Marat met een linker-rechterdirecte, Mohamed countert met snelle stoten naar het hoofd gevolgd door een rechterlowkick. Marat met een rake rechterhoek, Mohamed schuift uit. Mohamed wilt zijn rechterhoek plaatsen maar Marat countert met zijn linkerdirecte.
Ronde 2: Voor het begin van ronde 2 blijkt Mohamedís schouder gebleseerd te zijn. Einde partij.
Winnaar: Marat door Medische interventie in ronde 1.

8 Ali Cenik vs. Murthel Groenhart (Mikeís Gym)STR ; 3 x 3
Ronde 1: Rustig, Murthel opent met een frontkick, linkerhighkick van Murthel, Ali ontwijkt en countert met een rechterlowkick. Murthel met een knie naar het hoofd, die half raak is. Ali met een rechterhoek, Murthel countert met een knie naar het hoofd die half raak is.
Ronde 2: Murthel opent met een linker-rechterdirecte gevolgd door een linkersidekick, Ali kijkt en ontwijkt goed. Murthel met een gesprongen hoge trap, Ali ontwijkt net. Ali met een rechterdirecte, Murthel gaat neer, krijgt 8 tellen en wordt uitgeteld.
Winnaar: Ali Cenik op Ko in ronde 2.
9 Morad Salhi (Redhawks) vs. Sahiníkaasí Yakut (Gym Alkmaar) STR ; 3 x 3
Ronde 1: Sahin met een knie naar het hoofd, Morad countert met een linkerhoek die op het achteruit van het hoofd beland. Morad met stoten naar het hoofd gevolgd door een knie naar het hoofd. Sahin maakt veel gebruik van zijn lowkicks en probeert telkens zijn gesprongen knie naar het hoofd te plaatsen. Morad met een knie naar het hoofd gevolgd door een rechterhoek, Sahin countert met een linkerdirecte. Morad met een linkerhoek gevolgd door een rechterlowkick, Sahin countert met een rechterdirecte.
Ronde 2: Sahin opent met een rechterdirecte gevolgd door een rechterlowkick. Sahin maakt goed gebruik van zijn rechtersidekick om zijn tegenstander op af afstand te houden. Sahin probeert telkens met een gesprongen knie naar het hoofd, maar Morad blokt deze goed af. Morad met een rechterhoek gevolgd door een linkerhogetrap die half op de dekking beland. Rechterdirecte vanSahin, Morad countert met een rake linkerhoek. Sahin met een linkerlowkick , Morad countert met een linkerhoek die half raak is.
Ronde 3: Sahin opent met trappen naar het lichaam. Sahin met een rechterdirecte, Morad countert met een linkerhoek. Sahin met een linkerlowkick, Morad countert met een rechterdirecte. Sahin met een rechterdirecte, Morad countert met een beenveeg. Linker-rechterdirecte van Sahin, Morad countert met een rechterdirecte gevolgd door een linkerlowkick. Sahin met een rechtersidekick, Morad countert met een linkersidekick
Winnaar: Sahin ĎKaas ĎYakut op punten.

marcelt
25-10-2009, 11:05
Deel 2:
1 MichaŽl Lallemand (KonaTeam FR) vs. Marijn Geuens (Siam-Ni) STR ; 3 x 3
Ronde 1: MichaŽl opent met een linkersidekick, Marijn countert met een rechterdirecte. Linker-rechterdirecte van Marijn, MichaŽl countert met een linker-rechterdirecte gevolgd door een rechterknie naar het lichaam. MichaŽl vecht vooruit met stoten naar het hoofd, die meestal gevolgd worden door een rechterknie naar het lichaam. Marijn met een rechterhoek, MichaŽl countert met een rechterdirecte.
Ronde 2: MichaŽl opent met een linkerhoek, Marijn ontwijkt en countert met een rake rechterhoek. Marijn vecht achteruit en probeert zijn tegenstander op af stand te houden met directes. MichaŽl met een linkerdirecte, Marijn ontwijkt en countert met een rechterdirecte gevolgd door een rechterlowkick. MichaŽl met een rake linkerdirecte gevolgd door een rake linkerhoek, Marijn countert met een rake rechterdirecte. Marijn met een linkerdirecte, MichaŽl kijkt goed en ontwijkt met een linkerhogetrap die half raak is.
Ronde 3: Rustig begin, Marijn met een linkerhoek, MichaŽl ontwijkt en countert met een linkersidekick. Linkerdirecte van MichaŽl, Marijn countert met een linkerlowkick gevolgd door een rechterdirecte die geblokt wordt. MichaŽl met een linkerdirecte, Marijn countert met een rake stotencombo. Beide heren komen veel in de clinch in deze ronde.
Onbeslist dus extra ronde.
Ronde 4: Marijn opent met een linker-rechterdirecte gevolgd door een rechterlowkick, MichaŽl countert door een stootcombo gevolgd door een rechtersidekick, bij elke stootwisseling, gaan de vechters in de clinch, de scheids komt er telkens tussen. Bij een clinch, krijgt Marijn enkele knieŽn in zijn gezicht , bij deze heeft Marijn een snee aan zijn oog opgelopen, niets ergs en de partij mag verder.
Winnaar: MichaŽl op punten.

2 Rico Verhoeven (Friends Gym NL) vs. Rustemi Kreshnik (The Real Team) STR ; 3 x 3
Ronde 1: Rustig begin, Rico opent met een linkerdirecte. Kreshnik met een rechterlowkick, Rico countert met een linkerdirecte. Kreshnik met stoten naar het hoofd die goed doorkomen. Rechterdirecte van Kreshnik, Rico countert met een rechterhoek gevolgd door een linkerlowkick. Mooie achterwaartse hoge trap van Kreshnik, Maar Rico blokt deze goed af. Kreshnik met een rake rechterhoek, Rico countert met een knie naar het lichaam, Kreshnik blokt deze goed af.
Ronde 2: Rustig begin, Rico opent met een linkersidekick, Kreshnik countert met een linkerdirecte. Rechtedirecte van Rico gevolgd door een harde rechterlowkick. Kreshnik vecht achteruit. Rico met een knie, Kreshnik countert met een rechterhoek. Kreshnik met een linker-rechterdirecte gevolgd door een rechterlowkick. Rico wordt in de hoek geduwd, incasseert enkele stoten, maar clincht en redt zich hierdoor.
Ronde 3: Kreshnik opent met een linkerhogetrap, Rico blokt en countert met een rechterlowkick. Kreshnik met een rechterdirecte, Rico countert met een harde linkersidekick. Kreshnik probeert met een draaitrap a la Graham maar Rico ontwijkt deze goed. Kreshnik met een stotencombo, maar Rico houdt hem goed op afstand met trappen naar het lichaam.
Onbeslist dus extra ronde.
Ronde 4: Kreshnik opent met stoten naar het hoofd, Rico countert met trappen naar het lichaam. Linkerlowkick van Kreshnik, Rico countert met een harde rechterlowkick, Kreshnik heeft er duidelijk last van. Rechterhoek van Kreshnik, Rico ontwijkt en countert met een rake knie naar het hoofd, Kreshnik is hard en blijft rechtop.
Rico met een frontkick, Kreshnik countert met een rechterhoek die raak is. Kreshnik met een stotencombinatie, Rico countert met een rechterlowkick.
Winnaar: Kreshnik op punten.
3 Kenneth van Eesvelde (Rocky Gym) vs. William Diender (Team Aerts) STR ; 3 x 3
Ronde 1: Kenneth opent met een rechterlowkick gevolgd door een rechterhoek. Kenneth houdt zijn tegenstander op afstand met snelle stoten naar het lichaam. William met een linkerhoek, Kenneth ontwijkt en countert met een rechterlowkick. Kenneth vecht vooruit met stoten, die af en toe goed doorkomen.
Ronde 2: William opent met een rechterlowkick, Kenneth countert met een rechterhoek gevolgd door een rechterlowkick. Beide vechters proberen met stoten, maar het is echter Kenneth die meer raak stoot. Linkerhoek van William, Kenneth ontwijkt en countert met een rake rechterhoek. Kenneth met een stootcombo naar het hoofd, William probeert zijn puntjes te pakken met lowkicks.
Ronde 3: William vecht vooruit en probeert zijn stoten te zetten, William met een rake rechterhoek gevolgd door een linkerhoek, Kenneth is hard en blijft rechtop. Rechterlowkick van William, Kenneth countert met een harde rechterdirecte. Aan het einde van de ronde probeert William zijn stoten te plaatsen, Kenneth zoekt de clinch op.
Winnaar: Kenneth op punten.

4 Harut Grigorian (The Bulldogs) vs. Chris Ngimbi ( Siam Gym) STR ; 3 x 3
Ronde 1: Harut opent met stoten naar het hoofd, gevolgd door een harde linkerlowkick.
Harut met stoten naar het hoofd, Chris countert met lowkicks. Harut met een rechterdirecte, Chris countert met een knie naar het lichaam. Chris wordt in zijn achteruit gezet en moet enkele stoten naar het hoofd incasseren. Chris met stoten naar het hoofd, Harut blokt en countert met stoten gevolg door een linkerlowkick.
Ronde 2: Chris opent met een linkerlowkick. Harut met een linkerdirecte, Chris countert met een rechterknie naar het lichaam. Harut met een linkerhoek gevolgd door een rechterlowkick. Chris probeert met zijn lowkicks te plaatsen maar Harut countert goed met stoten naar het hoofd die af en toe goed doorkomen gevolgd door geplaatste lowkicks. Chris met een linkerlowkick gevolg door een rechterknie naar het lichaam.
Ronde 3: Chris opent met stoten naar het hoofd. Gespongen knie van Chris, Harut blokt en countert met een rechterdirecte naar het hoofd. Rechterdirecte van Harut, Chris countert met stoten naar het hoofd gevolgd door een rechterlowkick. Chris met een rechterlowkick, Harut countert door trappen naar het lichaam. Chris met een linkerdirecte, Harut countert met een rechteropstoot gevolgd door een knie naar het hoofd die half raak is.
Onbeslist dus extra ronde.
Ronde 4: Harut opent met trappen naar het lichaam, Chris countert met stoten naar het hoofd, maar Harut blokt deze goed af. Harut met 2 knieŽn naar het hoofd, Chris blokt deze goed af. Chris probeert met stoten, maar Harut countert met links-rechtsdirectes gevolgd door lowkicks. Lowkicks vliegen langs beide kanten. Aan het einde van de ronde probeert chris het nog met een stootcombo gevolgd door een gesprongen knie, maar Harut kijkt en ontwijkt deze goed .
Winnaar: Harut op punten.

5 Sebastian van Thielen (The Bulldogs) vs. Dillian ‘The Villian’ White (Team Red Dragon ENG & Van os Gym NL) STR ; 3 x 3
Ronde 1: Rechterhoek van Dillian, Sebastian valt neer. Sebastian met een linkerhoek, Dillian countert met een rechterlowkick. Dillian heeft snoeiharde lowkicks. Dillian met een rechterhoek gevolgd door een knie naar het hoofd, Sebastian is een harde jongen en blijft rechtop. Sebastian met een rechterdirecte, Dillian countert met een linkerhoek, Sebastian wankelt even.
Ronde 2: Sebastian met een knie naar het lichaam, Dillian countert met een rechterlowkick. Dillian probeert met stoten naar het hoofd, Sebastian probeert zijn tegenstander op afstand te houden met lowkicks. Sebastian met een rechtersidekick, Dillian countert met een beenveeg. Sebastian met een rechterlowkick, Dillian countert met een linkerhoek die half raak is. Dillian met een rechterdirecte, Sebastian gaat achteruit en wankelt even. Dillian met een linker-rechterhoekcombo, Sebastien countert met een rechterlowkick.
Ronde 3: Sebastian opent met een linker-rechterdirecte gevolgd door een rechterlowkick, Dillian countert met een linkerhoek. Dillian met een rechterhaymaker, 8 tellen voor Sebastian. Dillian met een rechterlowkick, Sebastian countert met een highkick die net naast is, Slagenwisseling, hierin is het Dillian die meer raakt.
Winnaar: Dillian ‘the villain ‘ White.

6 Chahid Oulad El Hadj (Challanger) vs. Murat Direkci (Universal Gym) (current worldchampion) STR ; 5 x 3(It’s showtime wereldtitelgevecht -70 kg).
Ronde 1: Murat opent met een linkerhogetrap, die raak is. Chahid heeft hierdoor een snee opgelopen onder zijn oog. Na 10 seconden wordt de partij stil gelegd, dit ten onvrede van het publiek .
No Contest, Murat behoudt zijn titel