Zou hij over een paar jaar dan ook de doping toegeven....?