MIXFIGHT.COM
NOG GEEN LID?
MELD JE HIER GRATIS AAN!
Results 1 to 12 of 12

Thread: Racisme

 1. #1
  Join Date
  Oct 2018
  Posts
  189
  vCash
  15500

  Default Racisme

  De laatste tijd staat de zijn er steeds meer demonstraties aan de gang om racisme in de aandacht te zetten.

  Nu weet ik dat er hier op dit forum mensen zijn die niet alleen heel erg sterk zijn, maar ook erg slim zijn en heel erg veel weten. Wat is jullie kijk op de racisme op de wereld, en is er wat aan te doen?
  Ik ben benieuwd naar jullie mening.

  Persoonlijk geloof ik wel dat er hier in Nederland gediscrimineerd wordt, maar ik denk zelf niet dat daar iets aan gedaan kan worden. Ik denk dat zulke dingen gewoon altijd zullen blijven
  Advertentie door Mixfight.nl
  Advertentie van Mixfight


 2. #2
  Join Date
  Dec 2017
  Posts
  246
  vCash
  30500

  Default

  Quote Originally Posted by Goofy View Post
  Wat is jullie kijk op de racisme op de wereld, en is er wat aan te doen?
  Een groter probleem is het forceren van verschillende identiteiten (etniciteit/religie/ideologie) tot een heterogeen geheel. Ook al zou er niet eens sprake zijn van racisme (laat staan als de spelers ook nog eens racistisch zijn). Twee verschillende met elkaar mengen gaat gewoon niet lekker. Samenleven in homogene groepen is het beste systeem, of dat nou gebaseerd is op ras, religie of ideologie, het belangrijkste is dat ze homogeen zijn.

 3. #3
  Join Date
  Oct 2018
  Posts
  189
  vCash
  15500

  Default

  Nu is het natuurlijk wel zo dat landen zoals Nederland en usa erg multicultureel zijn. Ik denk zelf dat dat ook wel een verrijking is.
  Ik denk alleen zelf wel dat je juist de groepjes in Nederland niet zou moeten willen hebben. Ik ben zelf ook tegenstander van het bestaan van
  zwarte scholen of islamitische scholen enzo. Dat zorgt denk ik toch een beetje het gevoel van afstandelijkheid tegenover mensen die weer een andere achtergrond hebben. Iedereen gewoon bij elkaar, en niet groepjes creŽren binnen de samenleving is denk ik wel belangrijk.

  Ik denk dat wanneer je meerdere etnische groepen in een samenleving hebt, waarvan er eentje beduidend het grootst is, je altijd wel een soort vorm
  van discriminatie zal krijgen. En dat is niet echt perse alleen op afkomt gebaseerd lijkt me. Als je 10 kindjes bij elkaar zet. 9 daarvan zijn slank en lijken op elkaar en 1 is er heel erg dik. Dan zal die dikke denk ik ook anders behandeld worden. Mensen kunnen soms snel moeite hebben met anderen wanneer ze anders zijn dan wat ze zelf gewend zijn.

  Als je het mij vraagt moet iedereen in een multiculture samenleving gewoon een beetje zijn best doen om er het beste van te maken. Je best doen om elkaar te respecteren. Blanke nederlanders moeten bijvoorbeeld stoppen met racistische gedrag tegenover mensen van een andere afkomst. ( De meeste doen dat ook wel, er zijn er altijd wel wat bij die de boel verpesten) En ze net zo behandelen als de rest.
  En zo moeten mensen met een bijvoorbeeld een afrikaanse achtergrond ook weer hun best doen. Niet mekkeren bijvoorbeeld over zwarte piet en tradities in hun waarde laten. En gewoon mee doen en niet er tegen in gaan.

 4. #4
  Join Date
  Dec 2017
  Posts
  246
  vCash
  30500

  Default

  Quote Originally Posted by Goofy View Post
  Nu is het natuurlijk wel zo dat landen zoals Nederland en usa erg multicultureel zijn. Ik denk zelf dat dat ook wel een verrijking is.
  Waarom is dat een verrijking? Ik ben het eens als het gaat om de verschillende keukens, lekker eten van overal. Maar wat is de verrijking verder als samenleving als iedereen van elkaar verschilt?

  Quote Originally Posted by Goofy View Post
  Ik denk alleen zelf wel dat je juist de groepjes in Nederland niet zou moeten willen hebben.
  Dat betekent dat je iedereen dwingt om met mensen om te gaan tegen hun eigen keuze.


  Quote Originally Posted by Goofy View Post
  Ik ben zelf ook tegenstander van het bestaan van zwarte scholen of islamitische scholen enzo. Dat zorgt denk ik toch een beetje het gevoel van afstandelijkheid tegenover mensen die weer een andere achtergrond hebben.
  Maar afstandelijkheid naar bepaalde mensen is natuurlijk en dat gaat er ook nooit uit. Je kan geen enkel mens op aarde vinden die niet een bepaalde voorkeur heeft voor bepaalde mensen, en een bepaalde afkeur heb voor weer andere mensen. Dat is volkomen normaal, het hoort erbij.

  Quote Originally Posted by Goofy View Post
  Iedereen gewoon bij elkaar, en niet groepjes creŽren binnen de samenleving is denk ik wel belangrijk.
  Verschillende groepen dwingen te mengen creŽert meer ergernis dan dat ze naast elkaar leven.

  Quote Originally Posted by Goofy View Post
  Ik denk dat wanneer je meerdere etnische groepen in een samenleving hebt, waarvan er eentje beduidend het grootst is, je altijd wel een soort vorm van discriminatie zal krijgen.
  Zonder dat je het door hebt val ook jij onder discriminatie. Ook jij prefereert anderen boven anderen. Jouw kinderen zal je meer aandacht aan besteden dan andere kinderen. Jouw naasten ook. Jouw vrienden van dezelfde identiteit (hoeft niet perse etniciteit te zijn) die in nood verkeren zal je eerder helpen dan totale vreemdelingen. En dat is allemaal volkomen normaal. Sterker nog, zo hoort het ook. En dit staat los welke groep de meerderheid of minderheid vormt.

  Quote Originally Posted by Goofy View Post
  En dat is niet echt perse alleen op afkomt gebaseerd lijkt me. Als je 10 kindjes bij elkaar zet. 9 daarvan zijn slank en lijken op elkaar en 1 is er heel erg dik. Dan zal die dikke denk ik ook anders behandeld worden.
  Precies, dan zou die dikke toch vrolijker zijn als die andere 9 ook dik waren, of hij slank werd (dus homogene groep). Een homogene groep blijkt altijd superieur tov een heterogene groep. Nu neem je nog als vb dik zijn, wat nog makkelijk mee te handelen is. Maar sommige verschillen kunnen gewoon niet matchen, dat is de realiteit. Grote cultuurverschillen, grote ideologische verschillen, etc....je kan niet deze utopie vasthouden dat het leuk is om gedwongen diversiteit erin te beuken met mensen die je niet moet.

  Quote Originally Posted by Goofy View Post
  Als je het mij vraagt moet iedereen in een multiculture samenleving gewoon een beetje zijn best doen om er het beste van te maken.
  Ja maar ik en mijn gezin willen niet naast transgenders of mensen uit de rapcultuur wonen. Mag ik niet gewoon kiezen om van hen weg te blijven en mensen op te zoeken die dezelfde ideeŽn als de mijne hebben, en we lekker matchen? Mag dat?

  Quote Originally Posted by Goofy View Post
  Je best doen om elkaar te respecteren.
  Anderen moeten zelf weten hoe ze leven, maar vind je het erg dat ik liever ver weg van hen woon? Ik heb toch de vrijheid om te kiezen met wie ik wil omgaan? Dat is toch nog steeds anderen respecteren.

  Quote Originally Posted by Goofy View Post
  Blanke nederlanders moeten bijvoorbeeld stoppen met racistische gedrag tegenover mensen van een andere afkomst.
  Racistisch gedrag in de zin dat jouw ras superieur is tov de ander is geen goede zaak. Maar als jij liever omgaat met mensen van jouw eigen ras (met die bijbehorende cultuur) met als reden dat het gewoonweg beter matched, niks mis mee toch?

 5. #5
  Join Date
  Oct 2018
  Posts
  189
  vCash
  15500

  Default

  argh, mijn tekst werkt niet goed. morgen even opnieuw neerzetten hoor

 6. #6
  Join Date
  Oct 2018
  Posts
  189
  vCash
  15500

  Default

  ​Even zo dan maar...

  Waaromis dat een verrijking? Ik ben het eens als het gaat om deverschillende keukens, lekker eten van overal. Maar wat is deverrijking verder als samenleving als iedereen van elkaar verschilt?


  Verschilvan etniciteit is natuurlijk iets heel anders dan verschil inpersoonlijkheid. Je kan van uiterlijk veel verschillen maar je kan oppersoonlijk vlak veel meer raakvlakken hebben dan met mensen die meerop je zou lijken. Als je jezelf isoleert van de rest van dewereldbevolking ga je uiteindelijk eindigen als noord korea


  Datbetekent dat je iedereen dwingt om met mensen om te gaan tegen huneigen keuze.

  Jemoet het niet zien als dwingen. Dan zie je het meteen al negatief.Toen je vroeger naar school ging, kon je ook niet kiezen wie deandere kinderen in de klas waren. Daar waren vast ook kinderen die jeniet mocht, maar daar leer je dan wel mee om gaan. En soms werden diekinderen uiteindelijk misschien een van je vrienden.


  Maarafstandelijkheid naar bepaalde mensen is natuurlijk en dat gaat erook nooit uit. Je kan geen enkel mens op aarde vinden die niet eenbepaalde voorkeur heeft voor bepaalde mensen, en een bepaalde afkeurheb voor weer andere mensen. Dat is volkomen normaal, het hoorterbij.

  Daarzit vast wel een zekere waarheid in. Maar het is wel zo dat wanneerje bepaalde groepen bewust uit elkaar houdt, je een soort van"hun tegen wij " gaat krijgen. Dat kan denk ik juist racismeverergeren. En wat je wil is een samenleving waar iedereen het leukheeft.

  Verschillendegroepen dwingen te mengen creŽert meer ergernis dan dat ze naastelkaar leven.


  Alsiedereen zich gewoon aan de zelfde normen waardes houdt moet het geenprobleem zijn. En dat "dwingen" klinkt ook weer meteen ergnegatief. Je kan nog steeds omgaan met wie je wil. Je moet er welgewoon voor openstaan natuurlijk. Ondanks dat iemand een andereafkomst heeft, wil niet zeggen dat je niet met hem zou kunnenopschieten. We leven samen in een land, en ik vind dat iedereen zijnbest moet doen om elkaar te accepteren.

  Zonderdat je het door hebt val ook jij onder discriminatie. Ook jijprefereert anderen boven anderen. Jouw kinderen zal je meer aandachtaan besteden dan andere kinderen. Jouw naasten ook. Jouw vrienden vandezelfde identiteit (hoeft niet perse etniciteit te zijn) die in noodverkeren zal je eerder helpen dan totale vreemdelingen. En dat isallemaal volkomen normaal. Sterker nog, zo hoort het ook. En ditstaat los welke groep de meerderheid of minderheid vormt.


  Datweet ik maar al te goed. Ik ben zelf ook racist en vrij extreemrechts. En daar heb je helemaal gelijk in wat je hier schrijft. Jekan ook vrienden hebben van een andere etniciteit die veelbelangrijker voor je zijn, dan andere kennissen die meer op jezelflijken. Zoe zie je maar dat achtergrond niet zozeer van toepassingis, maar meer de karakter van een bepaald persoon.

  Precies,dan zou die dikke toch vrolijker zijn als die andere 9 ook dik waren,of hij slank werd (dus homogene groep). Een homogene groep blijktaltijd superieur tov een heterogene groep. Nu neem je nog als vb dikzijn, wat nog makkelijk mee te handelen is. Maar sommige verschillenkunnen gewoon niet matchen, dat is de realiteit. Grotecultuurverschillen, grote ideologische verschillen, etc....je kanniet deze utopie vasthouden dat het leuk is om gedwongen diversiteiterin te beuken met mensen die je niet moet.


  Ikdenk zelf wel dat iedere cultuur wel met elkaar te matchen is.Iedereen moet bij verschillen gewoon een klein beetje water bij dewijn doen en niet hun eigen cultuur naar elkaar opdringen. Gewoonelkaar respecteren. Je hoeft niet perse vrienden te worden, maar jekan gewoon wel op een normale manier met elkaar omgaan zonderkwetsend te doen.

  Jamaar ik en mijn gezin willen niet naast transgenders of mensen uit derapcultuur wonen. Mag ik niet gewoon kiezen om van hen weg te blijvenen mensen op te zoeken die dezelfde ideeŽn als de mijne hebben, enwe lekker matchen? Mag dat?


  Datis natuurlijk altijd je eigen keuze waar je wonen wil. Transgenderskunnen best sexy zijn hoor, daar naast wonen is helemaal niet zoerg ;Maar ga jij dan wanneer je ergens woont een onderzoek doen wie ernaast je woont? Misschien zou je heel veel beter kunnen opschietenmet die transgender dan met die rare buurman van je die constantloopt te klagen over van alles

  Racistischgedrag in de zin dat jouw ras superieur is tov de ander is geen goedezaak. Maar als jij liever omgaat met mensen van jouw eigen ras (metdie bijbehorende cultuur) met als reden dat het gewoonweg betermatched, niks mis mee toch?


  Datis 100% waar. Het punt is alleen wel. Dat het echte racisme lijkt tegroeien. (daar bedoel ik jouw niet mee hoor) En er zijn heel veelmensen die daar last van hebben. En dat is denk ik wel een probleemwaar iets mee gedaan moet worden. En het vermijden van elkaar gaatdat denk ik worden.

 7. #7
  Join Date
  Dec 2017
  Posts
  246
  vCash
  30500

  Default

  Quote Originally Posted by Goofy View Post
  Als je jezelf isoleert van de rest van devwereldbevolking ga je uiteindelijk eindigen als noord korea
  Hoeft niet perse. Je kan altijd met andere volkeren handelen en zaken doen. Maar bij elkaar wonen is wat anders.

  Quote Originally Posted by Goofy View Post
  Je moet het niet zien als dwingen. Dan zie je het meteen al negatief.Toen je vroeger naar school ging, kon je ook niet kiezen wie de andere kinderen in de klas waren.
  Maar het is dwingen (en dus ook negatief). Jij wilt verplichte diversiteit aan ons opleggen. Jij als minister van onderwijs verplicht schooldirecteuren hun homogene scholen divers te maken terwijl de school en de achterban dat helemaal niet wil. Je wilt gewoon ons homogene gemeenschap kapotmaken. Zie je het onrecht?

  Quote Originally Posted by Goofy View Post
  En wat je wil is een samenleving waar iedereen het leuk heeft.
  Maar wat jij wilt is onrealistisch. Een utopie. Een samenleving zal never nooit leuk en gezellig worden als de mensen allemaal verschillende identiteiten hebben (ik heb het niet alleen over ras).

  Quote Originally Posted by Goofy View Post
  Je kan ook vrienden hebben van een andere etniciteit die veel belangrijker voor je zijn, dan andere kennissen die meer op jezelf lijken.
  Maar begrijpt het punt niet. Het punt is homogeniteit in identiteit, dus dat hoeft niet perse om ras te zijn. Orthodoxe moslims zijn heel divers in hun ras/etniciteit l, maar wel religieus homogeen als groep omdat hun identiteit niet draait om ras maar om religie. Bijvoorbeeld de linkse mensen zijn ook divers in hun ras maar hun identiteit draait om hun ideologie. Waar jij naar moet kijken is dus de factor homogeniteit in identiteit.

  Quote Originally Posted by Goofy View Post
  Ik denk zelf wel dat iedere cultuur wel met elkaar te matchen is.
  Nee sorry. Ik kan met andere identiteiten zaken doen en vriendelijk tegen doen, maar daar stopt het. Ik wil niet met ze samenwonen en ik wil ons identiteit beschermen.

  Quote Originally Posted by Goofy View Post
  Iedereen moet bij verschillen gewoon een klein beetje water bij de wijn doen en niet hun eigen cultuur naar elkaar opdringen.
  Ik ben juist degene die niet zijn identiteit aan een ander wil opdringen. Ik ben em niet tot last zijn juist. Volgens mij ben jij juist degene die zijn (neo-marxistische) ideologische concepten aan anderen wilt opleggen tegen hun zin.

  Quote Originally Posted by Goofy View Post
  Gewoon elkaar respecteren. Je hoeft niet perse vrienden te worden, maar je kan gewoon wel op een normale manier met elkaar omgaan zonder kwetsend te doen.
  Maar wanneer heb ik daar voor geopperd dan? Ik ga toch op een normale manier om met mensen?

  Quote Originally Posted by Goofy View Post
  Transgenders kunnen best sexy zijn hoor, daar naast wonen is helemaal niet zo erg
  Nee sorry, ik vind dat wel erg. Dit is alweer bewijs dat jij jouw mening aan mij oplegt.

  Quote Originally Posted by Goofy View Post
  Maar ga jij dan wanneer je ergens woont een onderzoek doen wie ernaast je woont?
  Als ik al in een homogene gemeenschap woon en er komt een huis leeg te staan dan zou het correct zijn dat de woningbouw/gemeente eerst aan de gemeenschap vraagt wie zij graag daar willen hebben. En mocht ik om ťťn of ander reden zelf moet verhuizen dan kijk ik inderdaad naar de gemeenschap waar ik ga wonen en welke scholen er zijn voor de kinderen.

  Quote Originally Posted by Goofy View Post
  Misschien zou je heel veel beter kunnen opschieten met die transgender dan met die rare buurman van je die constant loopt te klagen over van alles
  Of gewoon beide niet? Nog steeds dwing je me.....kan je dat niet gewoon aan mij overlaten naast wie ik wil wonen?

 8. #8
  Join Date
  Sep 2004
  Location
  Willemstad/Miami
  Posts
  1.607
  vCash
  126000

  Default

  @CombatGuy. Ik probeer een idee te krijgen van wat je nu precies met homogeniteit in identiet bedoelt. Is het zo dat je wel naast Candace Owens, of Milo Yiannopoulos zou willen wonen maar niet naast Lodewijk Ascher of Jeroen Pauw?

  Is dat een beetje de richting die ik op moet denken. Gelijkgestemden in politieke ideologie en wereldbeeld, maar niet in ras, geaardheid of of religie?

  En waar je het vaak hebt over het niet willen dat 'ze' jou iets dwingen te doen betkent dit wel dat je de gelijke recten van andere inperkt. Iedereen moet kunnen kiezen waar ze gaan wonen, dus als jij een ballotage commissie begint in je iegen buurt beperkt dat de vrijheid van anderen. Dat is net waar je zelf zo tegen ageert, het opdringen van zaken.

 9. #9
  Join Date
  Dec 2017
  Posts
  246
  vCash
  30500

  Default

  Quote Originally Posted by appelsap View Post
  Ik probeer een idee te krijgen van wat je nu precies met homogeniteit in identiteit bedoelt.
  Wat ik daarmee bedoel is het volgende. Ieder persoon heeft een identiteit. En ieder identiteit heeft een fundament waar het voornamelijk om draait voor die persoon. Meestal is dat fundament (of een combinatie daarvan):

  -een Religie (Jehova Getuige/Salafist/Katholiek)
  -een Ideologie/Filosofie (Links/Liberaal)
  -een Etniciteit (Turks/Moluks/Surinaams)

  Dus als alle fanatieke Jehova Getuigen samen wonen in ťťn homogeen Jehova Getuige gebied dan zullen zij gelukkiger zijn. En ook mensen van de Linkse kerk zullen samen gelukkiger zijn dan dat ze naast PVVers gaan wonen. Of een groep Marokkanen die het Marokkaans zijn, met de bijbehorende cultuur, op de eerste plaats hebben ook. Enzovoorts.

  Maar zodra wij verschillende identiteiten gaan mengen, en alles divers gaan maken, ja dan krijg je frictie en ergernis.

  Quote Originally Posted by appelsap View Post
  Is dat een beetje de richting die ik op moet denken. Gelijkgestemden in politieke ideologie en wereldbeeld, maar niet in ras, geaardheid of of religie?
  Nee, gelijkgestemden in politieke ideologie OF in ras OF in geaardheid OF in religie OF een combinatie. Het gaat erom dat ze gelijkgestemden zijn in hun persoonlijke fundament, maakt niet uit welk persoonlijke fundament dat moet wezen.

  Quote Originally Posted by appelsap View Post
  En waar je het vaak hebt over het niet willen dat 'ze' jou iets dwingen te doen betekent dit wel dat je de gelijke recten van andere inperkt. Iedereen moet kunnen kiezen waar ze gaan wonen, dus als jij een ballotage commissie begint in je eigen buurt beperkt dat de vrijheid van anderen. Dat is net waar je zelf zo tegen ageert, het opdringen van zaken.
  Er is een Liberaal gebied waar iedereen daarbinnen van mening is dat het niet uitmaakt wie daar woont. Dus iedereen kan daar sowieso terecht. En elk homogeen gemeenschap moet het recht hebben om mensen te weigeren. Daar is niks mis mee. Het is toch volkomen logisch als een Moluks dorp het niet leuk vind als er een Salafistisch gezin daarbinnen komt wonen? En ook het Salafistisch gezin zou daar niet eens willen wonen. Waarom zou de overheid/woningbouw dit gezin dwingen om daar te wonen terwijl niemand dat wil?

 10. #10
  Join Date
  Sep 2004
  Location
  Willemstad/Miami
  Posts
  1.607
  vCash
  126000

  Default

  Quote Originally Posted by CombatGuy View Post
  Wat ik daarmee bedoel is het volgende. Ieder persoon heeft een identiteit. En ieder identiteit heeft een fundament waar het voornamelijk om draait voor die persoon. Meestal is dat fundament (of een combinatie daarvan):

  -een Religie (Jehova Getuige/Salafist/Katholiek)
  -een Ideologie/Filosofie (Links/Liberaal)
  -een Etniciteit (Turks/Moluks/Surinaams)

  Dus als alle fanatieke Jehova Getuigen samen wonen in ťťn homogeen Jehova Getuige gebied dan zullen zij gelukkiger zijn. En ook mensen van de Linkse kerk zullen samen gelukkiger zijn dan dat ze naast PVVers gaan wonen. Of een groep Marokkanen die het Marokkaans zijn, met de bijbehorende cultuur, op de eerste plaats hebben ook. Enzovoorts.

  Maar zodra wij verschillende identiteiten gaan mengen, en alles divers gaan maken, ja dan krijg je frictie en ergernis.


  Nee, gelijkgestemden in politieke ideologie OF in ras OF in geaardheid OF in religie OF een combinatie. Het gaat erom dat ze gelijkgestemden zijn in hun persoonlijke fundament, maakt niet uit welk persoonlijke fundament dat moet wezen.


  Het probleem hier is dat je ethinicteit nie kan veranderen tijdens je leven en ideologie en religie wel. Dus wat weegt dan zwaarder? Nogmaals mijn vraag :
  Als jij tussen twee mensen moet gaan wonen, kies je dan voor een woning tussen Lodewijk en Jeroen of liever tussen Candace en Milo?

  Mag je volgens jou als overheid wel sturen op economische diversiteit? Dus het zorgen voor woningen in verschillende prijsklassen en huur vs koop in dezelfde buurt?

 11. #11
  Join Date
  Dec 2017
  Posts
  246
  vCash
  30500

  Default

  Quote Originally Posted by appelsap View Post
  Het probleem hier is dat je ethinicteit nie kan veranderen tijdens je leven en ideologie en religie wel.
  En waar is het probleem? Als een Marokkaan zich erg liberaal voelt dan gaat hij zich meer thuis voelen tussen mede liberalen dan tussen Marokkanen.

  Quote Originally Posted by appelsap View Post
  Nogmaals mijn vraag :
  Als jij tussen twee mensen moet gaan wonen, kies je dan voor een woning tussen Lodewijk en Jeroen of liever tussen Candace en Milo?
  Tussen geen van beide. Waarom moet ik kiezen tussen deze twee opties?

  Quote Originally Posted by appelsap View Post
  Mag je volgens jou als overheid wel sturen op economische diversiteit? Dus het zorgen voor woningen in verschillende prijsklassen en huur vs koop in dezelfde buurt?
  Ja maar dan heb je nog steeds het probleem niet helemaal opgelost. Dan heb je een rijke katholiek en een rijke progressieve transeksueel naast elkaar bv.

 12. #12
  Join Date
  Dec 2017
  Posts
  246
  vCash
  30500

  Default

  Quote Originally Posted by appelsap View Post
  Mag je volgens jou als overheid wel sturen op economische diversiteit? Dus het zorgen voor woningen in verschillende prijsklassen en huur vs koop in dezelfde buurt?
  Sorry ik las dit gedeelte verkeerd. Verschillende prijsklassen is geen probleem op zich. Mensen kunnen dezelfde identiteit hebben maar verschillen in inkomen. Die kunnen prima naast elkaar. In sommige gevallen van bv rijke elite gemeenschappen zou je moeten accomoderen voor alleen koopwoningen. Ook geen probleem. Dus het hangt af.

Bookmarks

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •