Zoals bekend, zijn de bonden er onderling niet uitgekomen om een gezamenlijk paspoort te verwezenlijken. De W.F.C.A. heeft hierop besloten om met een eigen paspoort te komen. Wil dit correct uitgevoerd worden dan brengt dit zowel consequenties als kosten met zich mee. Het is de bedoeling dat iedereen die deelneemt aan een gala onder auspiciën van een evenement onder de W.F.C.A. verplicht is om het W.F.C.A./Nover paspoort te allen tijde in zijn bezit te hebben zonder enige uitzondering. Iedereen is erbij gebaat als alles correct geregistreerd word. (more…)